Det er Innovasjon Norge som tilbyr dette kurset, i samarbeid med Høve Støtt as. Bedriftene som deltar på kurset lærer en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene. Du kan lese mer om dette kurset
og andre kurs hos Innovasjon Norge HER

 

Opplevelseskurset har en praktisk tilnærming og et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv. Kurset er basert på de grunnleggende teoriene rundt opplevelsesøkonomi fra Pine & Gilmore, Opplevelsespyramiden fra LEO Finland, samt erfaringer fra kursholdere, deriblant Pål K Medhus som i 2016 ble hedret som 1 av 10 pionerer innen opplevelsesutvikling  i Norge. 

Kursene arrangeres fra lunsj til lunsj, og er en kombinasjon av forelesninger, øvelser, samt arbeid med egen bedrift. Hvert kurs ledes av to eksperter som er håndplukket til hvert enkelt kurs.

Kurset fokuserer på:

- En grunnleggende innføring i opplevelsesøkonomien
- En grunnleggende innføring i bærekraftig reiselivsutvikling
- Hvilke drivkrefter påvirker etterspørselen etter opplevelser?

8 praktiske verktøy for å utvikle helhetlige, meningsfylte og bærekraftige opplevelser i egen bedrift. Blant verktøyene finner vi «Sweet Spot», dramaturgi, «opplevlesesløypa», «opplevelsespyramiden», «personas», «dyrke styrke», de 10 prinsippene for bærekraftig reisleivsutvikling og «opplevelsesnettet». Alle verktøyene deltagerne lærer, er verktøy for å se sammenhengene i opplevelsesproduksjon, i liten eller stor skala. 

Hva kan en meningsfull opplevelse være?

En meningsfull opplevelse defineres ofte som flersanselig, positiv, omfattende og minneverdig. Meningsfulle opplevelser kan ofte føre til at en person endrer seg eller sitt syn på noe.

Kurset ser på hvordan aktører kan benytte seg av fysiske omgivelser, samhandling og kultur i utviklingen av en opplevelse og på hvordan menneskene (produsentene) kan være i ulike roller og hvilke historier som skal formidles. Det er en sammensatt verktøykasse, og mye morsomt og lærerikt arbeid som venter kursdeltagerne. 

Kommersiell lønnsomhet

Innenfor opplevelsesproduksjon skal man både tilfredsstille behovet til kunden, samtidig som man må standardisere produksjonen på en måte som gir lønnsomhet. Det ideelle er derfor å skape produkter som har en forutsigbarhet, for flest mulig innenfor målgruppen. 

Kursene bruker eksempler fra norsk reiseliv i all hovedsak. 

Gjennomføring

Kursene går over ett døgn – fra lunsj til lunsj. De gjennomføres som forelesninger, øvelser, samt arbeid med egen bedrift.
Hvert kurs ledes av to eksperter som er godkjent av LEO. Hver av ekspertene har ulik bakgrunn både fra egen bedrift, teater/regi eller fra utvikling/opplæring. 

Hvem passer kurset for?

Ledere eller mellomledere i små og mellomstore reiselivsbedrifter. Det er ofte en fordel å være 2 deltakere fra hver bedrift på kursene, men dette er ikke et krav. 

Tidspunkt:
Hele året, alle dager. Vi anbefaler at kursene arrangeres midt i uka.