Trysil

Trysil vil få det til!

På min ferd rundt omkring i landet, er det av og til at jeg blir ekstra oppglødd og engasjert. Som en av de 5 i Norge som reiser rundt og holder kurs i Opplevelsesprodusjon, har jeg fått anledning til å reise rundt i hele landet. Et par ganger har jeg altså fått lov til å reise til Trysil. Denne lille bygda som har så mange skiturister. Du har kanskje vært der på skihelg? Trysil er plukket ut som pilotdestinasjon i et prosjekt som skal omhandle Bærekraftige destinasjoner. Trysil er i selskap med Røros, Lærdal, Vega og Geilo Fjellandsby. Prosjektets varighet er 3 år.

I korte trekke handler bærekraft om å ta vare på kulturen, samfunnet og miljøet. Trysil har definert at de skal jobbe konsentrert med, gjestetilfredshet og  trygghet, Kulturell rikdom, rent miljø og ressursefektivitet, jobbkvalitet for reiselivsansatte og økonomisk levedyktighet og lokal verdiskaping. Mnage store og viktige ord.

 Jeg tror Trysil kommer til å lykkes med dette. Mye på grunn av persoiner og prosesser som er satt i gang, men også fordi de har en vanvittig motor som heter Skistar. Dersom Skistar bestemmer seg for å starte motoren sin også på someren, da blir Trysil å regne med i en helt annen skala enn det vi ser i dag. Personlig håper jeg bare at alle orker å stå distansen helt ut. At det virkelig BLIR bærekraftig reiselivi Trysil om noen få strakser.

Slik ser det ut under foredrag i Trysil.

Under foredraget mitt i Trysil for noen dager siden, synes jeg å se glimt i øye og engasjement hos de aller fleste. Lykke til med den videre.

Det er helt sikkert mange i Norge som kan lære fra Trysil sitt arbeide rundt dette med bærekraft. De er konkrete. Tøtt å sette mål, ha visjoner og kommunisere dette til de som skal være med.

gudrun.lohne@trysil.com er daglig leder og kan svare deg på det meste i forbindelse med Trysil, og da også dette prosjektet.