Icemusicfestival Geilo

Uker med - gir +

Og vi har det travleste kvartalet noen sinne foran oss. Det som er noe av hemmeligheten, er nok at vi i Høve Støtt har hatt en enormt vilje og evne til å tilpasse alle våre produkter til de ønsker, og forutsetninger som ligger til grunn.

Icemusicfestival Geilo, for 5. gang!

Så er det klart! Det blir Icemusicfestival Geilo i 2010. Etter utrolig kreative og konstruktive samtaler med Geilo Fejllandsby, har vi nå gjort store og betydelige endringer som gjør at vi kan gjennomføre Icemusicfestival Geilo, også i 2010.

Det viktigste grepet som gjøres inn mot neste års festival, er at vi flytter arenaen ned til Kikut, ved Geilotjødn. Et grep som gjør Icemusicfestival Geilo, mer tilgjengelig og mer intim en den har vært tidligere år. Som initiativtaker og eier av Icemusicfestival Geilo, er det utrolig tilfredsstillende å jobbe så tett med resultatorienterte mennesker i Geilo Fjellandsby. Resultatet er at enda flere mennesker kan få ta del i Icemusicfestival. Lettere tilgjengelighet, nærmere servering og varmemuligheter. Lettere å parkere, lettere med transport. Alt blir bedre med de tiltakene som nå er gjort!

Og programmet er det beste, og mest stemningsfulle noen gang! Ta turen!