Uncategorized

Konsept, metode & prosess. KMP - reiseliv.

Det nye reiselivet? Er vi der? At en hel reiselivsnæring trenger en ny giv, eller er det så mange innovatører i reiselivsnæringen at vi er midt inne i en nyskapelsesprosess? Og hva er nytt? Finnes det innovasjon i reiselivet? Hva og for hvem er det eventuelt innovasjon for?

Mange spørsmål. Som eg tenkte eg skulle prøve og tilnærme meg på nyåret.

Kringsnudd

At du orker! Stå på for andre heile tida. Korleis klarer du å ha så mange tanker i skallen på ei og samme tid? Saknar du ikkje å skape noko for deg sjølv? Får du noko anna en kjeft i din jobb? Er det nokon som nokon gong takker deg? Har du ein slik jobb? Ein jobb der du står på skallen for at andre ting skal virke for fleire? Mange har slike jobbar, og det er lett å bli kringsnudd. Frå mange hald, og til ulike tider med ulik motivasjon. Tenk deg om. Kor mange er det som jobbar for at andre skal ha det bedre? I helsesektoren er det for eksempel mange som gjer dette. Kvar dag. I skuleverket (sikkert gamaldags formulering…) er det også mange som gjer dette. Og i skiheisene. Og på stadion-anlegg rundt i heile kommunen vår. Kjell lager isbane til NM i januar, og mange står på døgnet rundt for å få lagt på plass vetens langrennsspor og alpine traseer. Og mange står opp kvar einaste morgon, for å syte for at me kan kjøpe mjølk, brød og ost. Fortrinnsvis lokal produsert, men her er ALLE dei som hederstittelen bonde med å bidrar til felles beste.

IMG_2997[1]

Eg prøver også å være ein slik. Ein som gjer noko for andre. Eg har valgt å sette meg sjølv bakerst i rekka, og lyfta fram alle andre aktører som gjer ein jobb i reiselivet. Ein jobb for andre, også inkludert dei som kjem på besøk te kommunen vår, og legg at nøkk peng slik at me alle sammen har arbeid. Det å ha ein slik jobb er i likhet med andre jobber, ein øvelse i å gjere korrekte valg og prioriteringer.

Visit Geilo er eit selskap (det einaste) som skal lyfte fram og utvikle reiselivet i heile kommunen vår. Hol kommune og Visit Geilo har til og med ei bindende Partnerskapsavtale dere dette framgår i klartekst. Derfor er det tikji initiativ til for eksempel Route 50, felles nettsider, inkluderende medlemsverving i frå mange deler av næringskjeden og utvikling av arrangement. Så er det no ei gong slik, at desto fleire ein har med på laget, desto fleire meninger om retning og innhald blir det. Øvelsen for meg personlig, har då har vøri å prøve å finne kva det er me alle er enige om. For skal ein ta hensyn til alles ynskjer, visjoner og ambisjoner blir ein jaddi meg kringsnudd meir ein ei gong i viku!

Og no, etter å ha snakka med svært mange så trur eg me har funni ut i alle fall ein ting me har felles: Dersom det kjem fleire folk på besøk og benytter seg av det me har å tilby, så blir både antall arbeidsplasser og skatteinngangen til kommunen opprettholdt. Oppdraget vårt i Visit Geilo er derfor dette: Sørg for at det så ofte som mogleg er gode nok grunner til å reise på hytta, bestille weekend med kjæresten og legge den store konferansen med jobben til Geilo og omegn. Derfor engasjerer me uss i samferdsel, langrennsløyper, utvikling av alpintilbudet, flyplass, parkering, kollektiv tilbudet og mykje meir. Me skal derfor utvikle nye arrangement og skape gode relasjoner til riktige personer i UK, DK og andre store markeder. Me skal sørge for å koble næringsaktører slik at me får kraft nok til å vinne fleire kamper.

Og ja. Å spele på lag er ei forutsetning, men eg vil også minne om at det er ein fordel at ein er enig om kva for idrett ein skal bedrive på det laget ein er. Eg trur, etter å ha vøri kringsnudd meir enn ei gong, at det me skal konsentrerer uss om (altså vår felles idrett om du vil) er «reiseliv», fordi;

Kjem det nøkk folk på besøk til vår region, så har folk arbeid. Då har folk arbeid som snekker, entreprenør, tannlege, lærer, taxi-sjåfør, kokk, regnskapsfører, reingjøringsekspert, butikkdrivende og blomsterdekoratør. Og har folk i det private arbeid, er det bra også for alle som har jobb i det kommunale, regionale og statlige. Eller, tek eg feil?

Google vs. Goffa

Eg har kloke folk rundt meg overalt. Mine barn kan spørje om kva som helst, og svaret kjem frå folk som veit, har opplevd og eller erfart. Vil dette være slik i framtida? Kilden til informasjon er viden kjent. Altså Google. Men, er det kilden til kunnskap? Google, altså?

Kva er den høgaste bygningen i India? Kva er strøm? Kvifor heiter eg Medhus? Når er det sumar i Syden? Det er sonen min som spør. I rommet me sitt i, er det eit heilt sett med såkalla «besteforeldre». Både Gommo og Goffa. Svara kjem raskt. Nesten uansett. Gommo svarer på det som ikkje Goffa kjem på i farta. Det er kunnskapsoverføring, «live on location». I skarp situasjon skjer det vedunderlege, gang på gang. Kunnskap blir til ny kunnskap. Ikkje basert på fantasi eller tru. Men, på rein og skjær kunnskap. Gommo svarer. Goffa svarer. Og den yngre delen av flokken spør. Spør utan hemning eller hindring. Er ikkje redd for å spørje om noko som helst. Og slikt blir det svar av. Og svar blir til kunnskap. For alle som høyrer etter i alle fall. Og evner å lagre den nye informasjonen.

Tenk deg ei tid utan Google. Då var Goffa og Gommo sikre kilder, og for mange dei einaste kildene til kunnskap utover det opplagte og planlagde frå foreldre og skuleverk. Den tida ikkje Google var ein del av daglegtala. Eg tenkjer slik. «Støy» og partikler blir til data. Be-arbeidde data blir til informasjon. Informasjon levert på rette måten blir kunnskap. Kunnskap satt i scene med gode eksemplar blir visdom. Den enkle formelen er kanskje slik: Om ein stiller mange spørsmål, blir ein klok. Men, eg er redd det skil seg litt på kven du spør. Mange tastar inn spørsmål i søkefeltet til Google og lar seg fylle opp av alt som der dukkar opp. Er det sant og riktig det som står der? Eg tviler på at det som kjem i slike søkefelt er akkurat det ein lurer på. Om ein for eksempel søkjer på ordet GOFFA får ein vite at det er ein teddybjørn-produsent i USA som har det namnet, og at det betyr leskedrikk utan alkohol i Australia (på sleng…). Så om ein verkeleg vil ha eit skikkelig svar, så må ein nok ty til dei levende kildene. Dei som i tillegg til svaret, har ei strofe, eit eksempel å vise til.

Tek me uss nok tid til å stille kvarandre spørsmål? Kvifor spør ein ikkje meir kvarandre? Unge spør meir enn dei gamle. Dei gamle svarar betre enn dei unge. Kvifor er me ikkje meir varsame med å etablere sannheter, som jo i fleire (og fleire) tilfelle er basert på feil informasjon. Eg unner alle ein Goffa og ei Gommo ein kan spørja seg til råds hjå. Det finnast for mange kjelder til feil informasjon der ute. Og ja. Google er også kilde til akkurat det. Ein skal nemleg være temmeleg presis for å finne akkurat det ein er på jakt etter. Og der er jo Goffa og Gommo i særstilling. Berre ved å stille eit par oppfølgingsspørsmål… Kva er det EIGENTLEG du vil finne ut av? Kanskje er Google + Gommo ein av dei sterkaste kombinasjonane i kunnskaps-sanking?

Så frå ein som aldri blir lei av å spørje kjem det ei oppmoding; Spør kvarandre. Baser kunnskapen din på korrekt informasjon. Det starter ofte med å stille eit eller fleire spørsmål til levende menneskjer. Og mitt tips; start hjå ein som har hederstittelen Gommo eller Goffa. Uansett, om du er ung eller gamal. Ikkje la deg trollbinde av Google. La deg inspirere av levende fakta- og kunnskapsoverføring.

Samfunn i samspel

Samfunn i samspel

Det er i desse dagar me med stor glede har motteke brev frå Innovasjon Norge om at me er godkjent for fyrste del i arbeidet med å motta merket for eit Bærekraftig reisemål. No startar den verkelege jobben der me skal finstemme alle dei ulike instrumenta i det store ensemblet. Me skal finne tonearten og vere kreative innanfor denne. For det er nemleg fullt mogleg. Å «jazze» seg litt, gjer at ein ofte blir sett på som både interessant og smart.

Tenk om...

BildeEg var for kun kort tid sidan ein del av ThinkAbout i San Francisco. Dei andre deltagerane var i frå utruleg mange andre bransjer enn reiselivsbransjen. Og alle var der på grunn av opplevelsesøkonomiens muligheter. Me var totalt 14 sertifiserte Pine & Gilmore eksperter samla. I tillegg var det folk i frå sjukehus, transportselskap, begravelsesbyrå, spillindustrien, datamaskinreperatører, Apple-folk, Lego-grûndere, medesinapparatselgere, møbelforetingsdrivende, konsulenter, frivillige organisasjoner, teknofreaker, julenisseutviklere og eg.

Sjelden har eg lært så mange bransjer å kjenne på ei gong. Det vil si, så mange folk i fra så mange bransjer på ei og samme tid. Å være del av dette internasjonale nettverket er utruleg lærerikt. Og så viser det seg at eg til og med har ting å komme med til alle som er der. Og ikkje minst! Alle dei som er der fyller meg med kunnskap og inspirasjon.

For det er noko med måten det heile er lagt opp på. Måten det gjennomføres. Ikkje ein powerpint. Ikkje eit pennestrøk på scena. Kun interaksjon, utfordringer, gåturer og løsingser. Og ein heil del prating og tenking undervegs.

Eg trur forsyne meg at eg skal dra i gang noko lignadne her i landet. For dette skaper opplevelser. PÅ tvers av bransjer, på grunn av folka som er der.

 

...ro, rørt og Røros

Etter 2 dager på Røros har jeg møtt et engasjement, muligheter, initiativ og holdninger som jeg rett og slett blir litt rørt av. Dersom nokon spør meg om kva plass i Norge som er best skodd for å få fleire turister, fleire besøkende og fleire gjester? Då er svaret Røros.

Trøndelag Reiseliv er noe annet

Kreativt, eventyrlig, historisk og hemningsløst. Jeg tror rett og slett at dette kommer til å ble det området i Norge som kommer til å lykkes. Jeg er deltager på Kreativ2010 i dag og i morgen. Jeg har lært mye, men er også litt overrasket over hvor får som har tatt tak i egen bedrift. For det er det dette handler om. Kjenner du deg igjen?

I dag var eg med på noko stort!

Takk, Olav Thon for at du bryr deg om Hallingdal, Flå og nyskaping!

Det måtte en vulkan til for å stoppe Pine & Medhus...

NY DATO KOMMER STRAKS VI FÅR OVERSIKT OVER FLYTRAFIKKENDato: Påmelding til pal@hovestott.no eller 97534333. Pris 2.900,- NOK pr person. Tid: 11:30 - 17:30.

Bli med Joe Pine og Pål K. Medhus på en interaktiv og åpen diskusjon om alle mulige opplevelser. Hva er en opplevelse, og hvordan kan man / skal man få sitt produkt til å oppleves som en opplevels. Joe bidrar med sine nyeste tanker og ideer om opplevelsesøkonomiens skiftende vesen, inkludert de modellene som er mest relevant for reiselivsnæringene (de fire opplevelsesområdene og teateret), mens Pål bidrar med løpende kommentarer om hvordan disse kan brukes i de nordiske landene, og da særlig i reiselivsnæringene. Joe vil også snakke om sin siste bok, "Authenticity: What Consumers Really Want" og om den neste, "Infinite Possibility: Creating Customer Value on the Digital Frontier". Men til syvende og sist er det du og de andre deltagerne som bestemmer diskusjonens innhold. Så møt opp, forberedt på å lære, å bidra og å engasjere!

Denne dagen vil du som deltager forstå at Reiseliv er en del av Opplevelsesnæringen, og IKKE omvendt...

NY DATO KOMMER STRAKS VI FÅR OVERSIKT OVER FLYTRAFIKKEN Påmelding til pal@hovestott.no eller 97534333. Pris 2.900,- NOK pr person. Tid: 11:30 - 17:30.

Joe Pine, Pål K. Medhus og James Gilmore fra sertifiseringsseremonien i Cleveland august 2009. Joe Pine, Pål K. Medhus og James Gilmore fra sertifiseringsseremonien i Cleveland august 2009.

 In English:

Join Joe Pine and Pål K. Medhus in an interactive and open discussion of all things experiences! Joe will share his latest thoughts on the shifting nature of the Experience Economy, including those models most pertinent to tourism (Four Realms and Theatre), while Pål provides a running commentary of how they apply in the Nordic countries especially to tourism. Joe will also discuss his last book, Authenticity: What Consumers Really Want, and well as his next, Infinite Possibility: Creating Customer Value on the Digital Frontier. But in the end, it is you and your fellow participants who will guide the discussion. So come prepared to learn, to contribute, and to engage.

18 Huskyer og 1 million stjerner

Akkurat nå er jeg i en liten tømmerkoie midt i skogen. Levende lys på nattkrakken. Fyr i ovnen. Sannsynligvis både ulv og bjørn i nærheten. Stillhet. Ekte. Minneverdig og personlig. Jeg er hos Spydspissen Villmarksopplevelser i Rendalen. Du verden for et eventyr av opplevelsesbasserte muligheter som finnes her! Jeg er på jobb og skal etterhvert kobles på spennende prosjekter. Som enkelt og greit handler om å ta i bruk opplevelsesteorier inn i samarbeid, samproduksjon og samhandling. Jeg digger det utgangspunktet som er her. Ta i bruk det som har vært, er og kan bli!

Kultur, natur, mose, ulv, mennesker, landbruk, stillhet og handlingsmot. Ingredienser som er utgangspunktet for Opplevelsesproduksjon i Rendalen. Denne majestetiske, solide og helt utrolige flekken på 3200 kvadratkilometer.

Et sted i Norge. Et sted du vil til, når du nå snart får vite om hvorfor! 2 av grunnene er 18 huskyer og 1 million stjerner. I natt skal jeg sove godt og drømme om ulv, bjørn, mose og historier som forteller om mer enn det en drøm kan formidle.

God natt....

- 30 grader i Rovaniemi, og varmt!

Her foregår det gitt! Gode diskusjoner på hvordan Opplevelser kan og bør utvikles. INternettmarkedsføring er "hot" om dagen! Display Advertising, Affiliate Marketing.... her er det mye spennende å ta fatt i i fremtiden, også for oss hjemme på fjellet! Du verden som jeg gleder meg!

Spark VM 2010 - Vinterkarneval!

Det er forunderlig! At et så engasjerende og inkluderende arrangement som Spark VM på Geilo, ikke har flere lokale deltagere med. Hva er årsaken til dette? I år ser vi en tydelig økning i regional deltagelse. Hemsedal, Gol og Ål har alle påmeldte i de ulike klassene. Geilo har også noen, mest barn. Det er vi veldig glade for. Vi har virkelig prøvd å holde barnas Spark VM skilt i fra de voksnes arrangement. Gjennom tett samarbeid med medarrangører og Politiet, er det også tatt en del grep i forhold til en del litt "uvoksen oppførsel". Spark VM står i dag frem som et sosialt og svært trivelig arrangement, som ender ut i en skikkelig fest. Slik som for eksempel Skarverennet også gjør. Bedriftstafetten er nyvinningen under Spark VM på Geilo

Takk , til alle som er med på å gjøre det mulig å arrangere Spark VM på Geilo. Destinasjon Geilo, Hol Kommune, arbeidsgruppe og selvsagt alle  deltagere! Vi ønsker alle deltagere, nye og gamle, fra fjern og nær, hjertelig velkommen til fjells! Vi garanterer fart og spenning i Geilo sentrum hele helgen!

www.sparkvm.no eller se på www.geilo.no

Gardaleikan 1984 - Dølaleik 2010

Gardaleikan 1984, originally uploaded by Medhusguten.

Kjenner du igjen han nummer tre fra venstre? Det er gründeren av Høve Støtt som står der. 10 år gammel. Sammen med Ståle S. Wick, arrangerte jeg Gardaleikan i 1984. Det var aking, slalom og skiskyting på jordet. Servering av varm kakao og nybakte boller frå ho mor. Det var 100% oppmøte og alle huksar arrangementet den dag i dag. Minnerike arrangement er gode å ha med seg i livet.

I dag, 26 år etter Gardaleikan, driv me fortsatt på. I heter det Dølaleik og blir omtalt som et av de mest helstøpte samhandlingsarrangement for bedrifter og andre grupper.

Tenkte det var litt artig å legge ut dette bildet, som viser starten på det som i dag heter Høve Støtt as.

Vinterens første Sparksafari på Geilo.

- Julestemning! - Norskere enn dette blir det ikke! Tilbakemeldingene fra gjestene var klare og entydige. Sparksafari er en vidunderlig vakker og morsom opplevelse. Sparkføret var meget bra i kveld, og vi hadde med oss en gjeng som virkelig fikk dreisen på meiene etter hvert. Det var en herlig miks av nordiske gjester. Finland, Sverige og Norge var representert.

Vi startet med utstyrsjekk på HUGin, Geilo Stasjon. Sparkstøtting, hodelykt og refleks. En spark til hver gjest. Turen gikk etter litt instruksjon, til Geilojordet, via Geilo sentrum. Sentrum er forøvrig utrolig fint pyntet til jul nå... På Geilojordet ble det servert litt kulturhistorie, før vi tok fatt på fartsetappen bortover forbi Thon Hotel Highland.

Våre Nordiske gjester koste seg på Sparksafari i kveld.

Så ble det pause i snøkanten. Varm kakao og Gommokaku ble servert. Stillheten. Roen. Og smaken av Hallingdal. Gjestene såg ut til å storkose seg. Etter en kort liten pause med varmt i koppen, tok vi fatt på den gjenværende halvpart av Sparksafari-løypa. Vi benytter sjelden den samme ruten, så kveldens tur var unik, og tilpasset våre nordiske gjester. Over riksvei 7, benyttet vi spark/gangbroen. Med eget snølagt krabbefelt for oss med sparkstøtting. Genialt.

Så ble det glidestrekninger bort til erværdige Dr. Holms, og vips så var vi på Geilo Stasjon. En hyggelig safari på Sparkstøtting. Kanskje en av vinterens bestselgere? Takk, for turen.

Nå er det varmt på Nesbyen igjen.

Jeg gleder meg uansett til å ta fatt på nye bygder, nye steder, en øy kanskje og til og med din bedrift! Ja! Nettopp. Din bedrift. Din bedrift vil kunne optimalisere mulighetene for å tjene mer penger pr produkt, ved å forstå hvordan mekanismene innen Opplevelsesøkonomi fungerer. pal@hovestott.no er skjermbrevadressen...

Brum brum!

Og kjære, Olav Thon. Lytt til Fåværingen. De har mye på hjertet, og vil så enormt mye. La ikke ditt initiativ, bli en Bjørnetjeneste. Jeg tror på deg, og jeg tror på Flåværingen. Lykke til.

Nå finpusses alle detaljer.

Inn mot vår hovedsesong har vi jobbet med små detaljer i våre opplevelsesprodukter. Hva sies når? På hvilken måte forteller du om fauna? Hvordan ser det ut der lunsjen skal spises? Hva sies før avreise? Når er høydepunktet på turen? Kan vi forskyve høydepunktet? Hva om vi ikke ser det vi kom for å se?

Nå er det vinter! La oss imponere deg og dine!

Høve Støtt er klar for vinteren. Vi har sjekket utstyr, og er klar til å ta tak i vinterprogram, firmaarrangement og ikke minst! Vi er klar for at du skal la deg inspirere av oss, gjennom nye kurs og foredrag. Geilo er vinterkledd og det samme er vi som jobber i Høve Støtt. På kort sikt ser vi frem mot en utrolig spennende og travel vintersesong. Vi håper og tror at det kommer mange nye gjester til Geilo i vinter, og mange av de skal være med oss på tur.

I løpet av de nærmeste dagene sender vi ut nyhetsbrev med masse spennende nytt.

Kongekrabbe. Helt Konge, veldig krabbe!

Etter å ha avoldt mini-workshop i opplevelsesøkonomi for et gryende reiseliv i Nesseby Kommune, er jeg nå tilbake på mitt bittelille hotellrom på noe som heter Rica Hotel Kirkenes. Turishotellet. Jeg sitter igjen med det intrykket at mange av deltagerne fikk mye igjen av å delta på workshoppen. Det er mye teori, som bør og kan omsettes i ren praksis. Til alles glede. Produsent og gjest. Aktør og turist. Jeg tenker tilbake på disse dagene her i nord med glede. Det er altså helt utrolig mye engasjement og gode ideer. Og jeg er svært ydmyk i forhold til at jeg blir sett på som en som kan være med å utvikle dette. Min måte å gjøre dette på har etterhvert blitt annerkjent av flere og flere i reiselivet i Norge. Og det kommer snart en flunkende ny serie med kurs / foredrag. Den kommer til å omhandle alle de fantastisk spennende reiselivsberiftene som finnes i Norge, som har satt opplevelsesøkonomi på kalenderen og bruker det som arbeidsteknikk for utvikling av produkter og bedriften.

Jeg gleder meg!