Kringsnudd

At du orker! Stå på for andre heile tida. Korleis klarer du å ha så mange tanker i skallen på ei og samme tid? Saknar du ikkje å skape noko for deg sjølv? Får du noko anna en kjeft i din jobb? Er det nokon som nokon gong takker deg? Har du ein slik jobb? Ein jobb der du står på skallen for at andre ting skal virke for fleire? Mange har slike jobbar, og det er lett å bli kringsnudd. Frå mange hald, og til ulike tider med ulik motivasjon. Tenk deg om. Kor mange er det som jobbar for at andre skal ha det bedre? I helsesektoren er det for eksempel mange som gjer dette. Kvar dag. I skuleverket (sikkert gamaldags formulering…) er det også mange som gjer dette. Og i skiheisene. Og på stadion-anlegg rundt i heile kommunen vår. Kjell lager isbane til NM i januar, og mange står på døgnet rundt for å få lagt på plass vetens langrennsspor og alpine traseer. Og mange står opp kvar einaste morgon, for å syte for at me kan kjøpe mjølk, brød og ost. Fortrinnsvis lokal produsert, men her er ALLE dei som hederstittelen bonde med å bidrar til felles beste.

IMG_2997[1]

Eg prøver også å være ein slik. Ein som gjer noko for andre. Eg har valgt å sette meg sjølv bakerst i rekka, og lyfta fram alle andre aktører som gjer ein jobb i reiselivet. Ein jobb for andre, også inkludert dei som kjem på besøk te kommunen vår, og legg at nøkk peng slik at me alle sammen har arbeid. Det å ha ein slik jobb er i likhet med andre jobber, ein øvelse i å gjere korrekte valg og prioriteringer.

Visit Geilo er eit selskap (det einaste) som skal lyfte fram og utvikle reiselivet i heile kommunen vår. Hol kommune og Visit Geilo har til og med ei bindende Partnerskapsavtale dere dette framgår i klartekst. Derfor er det tikji initiativ til for eksempel Route 50, felles nettsider, inkluderende medlemsverving i frå mange deler av næringskjeden og utvikling av arrangement. Så er det no ei gong slik, at desto fleire ein har med på laget, desto fleire meninger om retning og innhald blir det. Øvelsen for meg personlig, har då har vøri å prøve å finne kva det er me alle er enige om. For skal ein ta hensyn til alles ynskjer, visjoner og ambisjoner blir ein jaddi meg kringsnudd meir ein ei gong i viku!

Og no, etter å ha snakka med svært mange så trur eg me har funni ut i alle fall ein ting me har felles: Dersom det kjem fleire folk på besøk og benytter seg av det me har å tilby, så blir både antall arbeidsplasser og skatteinngangen til kommunen opprettholdt. Oppdraget vårt i Visit Geilo er derfor dette: Sørg for at det så ofte som mogleg er gode nok grunner til å reise på hytta, bestille weekend med kjæresten og legge den store konferansen med jobben til Geilo og omegn. Derfor engasjerer me uss i samferdsel, langrennsløyper, utvikling av alpintilbudet, flyplass, parkering, kollektiv tilbudet og mykje meir. Me skal derfor utvikle nye arrangement og skape gode relasjoner til riktige personer i UK, DK og andre store markeder. Me skal sørge for å koble næringsaktører slik at me får kraft nok til å vinne fleire kamper.

Og ja. Å spele på lag er ei forutsetning, men eg vil også minne om at det er ein fordel at ein er enig om kva for idrett ein skal bedrive på det laget ein er. Eg trur, etter å ha vøri kringsnudd meir enn ei gong, at det me skal konsentrerer uss om (altså vår felles idrett om du vil) er «reiseliv», fordi;

Kjem det nøkk folk på besøk til vår region, så har folk arbeid. Då har folk arbeid som snekker, entreprenør, tannlege, lærer, taxi-sjåfør, kokk, regnskapsfører, reingjøringsekspert, butikkdrivende og blomsterdekoratør. Og har folk i det private arbeid, er det bra også for alle som har jobb i det kommunale, regionale og statlige. Eller, tek eg feil?