Give me Giske!

Eg var der. På Onda Sea. Ein makalaus restaurant som sjølvaste Terje Næss driv. Eg var der då Nærings- og Handelsminister Trond Giske presenterte ein ny måte å drive norsk reiseliv framover på. Ein såkalla strategi. Eg lærte ei gong at ein strategi ofte har eit mål. Eit konkret mål. Eit mål som er målbart. Konkret. Kva er måla til regjeringen? 5, X, Y, 34 eller 4 x KTh ? Det nevnes inn i melom en hel del masse ord som er skrevet, litt over langen får en vel si...at det skal legges til grunn et bærekraftig reiseliv. Kunnskap er viktig. Kompetanse og slikt. Men, kor tøff er du og NHD i forhold til å måle dette? Det beste fylket i Norge har holdt 47 kompetansekurs siden oppstarten i 2009. Det fylket som har abholdt færrest har arrangert 5. Har dikkon eit hemmelig notat der står noko om kva som skjer med dei fylka som gjer som dikkon si, i motsetning til med dei fylka som ikkje gjer noko med det som står i strategien? Korleis skal me måle om strategien fungerer? Det er vel egentlig det eg spør om. Og kva vil du måle? Antall besøkende til Norge? Antall sertifiserte Økoturismebedrifter i Norge? Antall nye hotellsenger?

I innledningen til Destinasjon Norge (som er navnet på det 90 sider store dokumentet) kan me lese:

Målene skal nås gjennom en langsiktig og effektiv satsing på reiselivsnæringen, satsing på bærekraftig utvikling og økt samarbeid.

Reiselivsnæringen skal være en av de næringer Norge vil leve av i fremtiden. Reiselivspolitikken skal bidra til å utvikle en høyproduktiv og kunnskapsbasert næring.

Nærings- og handelsdepartementet vil samarbeide tett med næringen om gjennomføringen av strategien.

Mitt siste spørsmål blir i denne omgang blir derfor: Kven er det du ser for deg skal gjere noko med dette i praksis? Er det berre folk som sitt tungt på stolen sin i store organsisasjoner du skal snakke med i interne fora? Eller er det slik at det er plass til uss som driv med dette kvar dag? Det er jo ca 14.000 reiselivsbedrifter og 160.000 som er sysselsatt i denne unikt sammensatte næringen som er alt i fra distriktspolitikk i til storbykultur. Og jada! Du er hjertelig velkommen til å ringe. Give me Giske, så skal Giske få me! It is a promise.

Det eg er veldig opptatt av er nemelg at me no må tørre å si nye ting, gjere nye ting som ikkje er prøvd før. Eg ser at NHO er dei som tek på seg sieieren for at det er tenkt noko rundt organsisering og sammenslåing av destinasjons-selskap. Om det er sant, er vel noko tvilsomt. Dei er i alle fall ikkje aleine om å ha tenkt dette, og heller ikkje aleine om å ha sagt dette. Lenge.  Men, når me nå sammen skal ut å gjere noko med dette, treng du og kollegaene dine i departementet praktiske råd fra folk som skaper reiseliv i heile landet, kvar dag."Give me Giske, så får Giske me!"

Ein annen ting er høyrde du referte til. At reiselivet må i større grad skape og overleve av overskudd, og ikkje av tilskudd. Vel... Å få eit kronebeløp i frå den norske stat i ny og ne, eller  ei gong i måneden, for å skape noko er vel ikkje so farlig... Eller?

Det er mange gode diskusjoner på gang. Kanskje me skal ha nokre av dei i lag? Sammen med nokre av dei store organisasjonene? Norsk Kulturarv, Direktoratet for Naturforvaltning, Norsk Museumsforbund,  Hanen, NHO, VIRKE og så videre... Men, eg meiner det viktigste du og dine no gjer, er å ta med dikkon folk som skaper reiseliv kvar dag. EG er fornøgd med det eg har lese i Destinasjon Norge - dokumentet. No starter det artige. Arbeidet med å få dette til å bety noko for Destinasjon Norge.

Om du meiner eg kan bidra, så kan du slå på tråden. Du har nummeret.