Biblioteket er dødt. Lenge Leve Biblioteket!

Bibliotek. Bibliotek. Bibliotek. Bibliotek (av gresk: biblio=bok + theke=lager) er en institusjon som har som oppgave å oppbevare, katalogisere og låne ut bøker og andre medieformer, samt svare på spørsmål og veilede sine brukere (referansetjenester).

Er ikke dette en kolossal oppgave for så få mennesker som har dette som jobb? Har vi helt glemt bort at vi har et ansvar ovenfor de som søker til bibliotekene? 

Bibliotek er flotte greier. De kan sies å ha et felles overordnet mål: Ved å stille til disposisjon alle typer materiale skal bibliotekene arbeide for å dekke de behov for kunnskap og informasjon som finnes i samfunnet, både innen utdanning, forskning, arbeids- og næringsliv og hos det enkelte mennesket. DA tenker jeg... Jøss! Alt dette? Er det mulig å få til?

Jeg skriver dette fordi jeg er så ufattelig heldig at jeg bor i en kommune som nå skal bygge nytt bibliotek. Det gleder jeg meg til. For sist jeg var på biblioteket, i 1988, så var det slettes ingen god opplevelse. Et murrende vesen i en litt mørk krok, som så skeptisk på meg og lurte på hvem jeg var og hvorfor i all verden akkurat jeg skulle låne akkurat den boken. Ungdom som jeg var...  Tidene har heldigvis endret seg. Biblioteket bør være en sentral del av det lokale Vertskapet i et vært samfunn.

For ikke lenge siden stod jeg ansikt til ansikt med bibliotek-armeèn i Buskerud. En fremoverlent og offensiv gjeng. Etter hvert. Jeg lurte på om ikke de snart skulle definere seg som en del av Oppelvelsesnøringen, og ikke bare som en ordinær leverandør av utlånstjenester eller andre tjenester de har fått definert i en Bibliotekslov? Er det på tide at de som jobber med biblotekene våre i en eller annen form, får nye begreper og andre verktøyer å benytte? Jeg tenker da spesielt på Opplevelsesøkonomi, og alt det som ligger av muligheter der. Kombinert med de ultrafornuftige holdninger og prinsippper som ligger til grunn for drift av biblioteker, vil jo dette blir helt aldeles voldsomt bra!

En kilde til informasjon, kunnskap og visdom...

Jeg mener både skolebibliotek, Folkebibliotek og Fylkesbibliotek bør kikke inn i Opplevelsesnæringen, definere seg inn i den og vise på hvilken måte de kan gjøre ordinære Bibliotekstjenester om til noe mer. Til en Biblioteksopplevelse. Ha som mål at de som besøker biblioteker rundt omkring i landet får noe nytt i livet. Emosjonelt, intellektuelt og mentalt. Tørre å si at man skal gjøre en forskjell, i tillegg til å levere profesjonalle og tilpassede bibliotekstjenester.

Rundt oss er dette allerede i gang. Verden orienterer seg stadig nærmere prinsippene i Opplevelsesøkonomien. De som ikke ser den verdiskapingen som ligger i gapet mellom tjeneste og opplevelse, har ikke sett godt nok etter. Eller knaskje ikke forstått innholdet i begrepet Oppelvelse? Verdiskaping er i dette tilfelle ikke bare snakk om penger. Det kan være økt interesse, engasjement,  tillitt, flere besøk, tydeligere rolle i lokalsamfunnet og mange andre ting. Å skape opplevelser i steden for bare tjenester, handler IKKE om å komersialisere bibliotkene, nødvendigvis. Det handler om å tørre å ta en posisjon. For det finnes ledige posisjoner i et hvert lokalsasmfunn, og posisjonen til biblioteket, er det nesten bare biblioteket som kan ta. Er bibliotekene klare til å ta en tydeligere posisjon og spille en mer sentral rolle i samfunnet rundt seg?

Jeg mener bestemt at bibliotekene i Norge har noe i Opplevelsesnæringen å gjøre. Og snart. Ganske snart har vi også en regjering som forstår at tjenester ikke er alene om å være bidragsytende i verdiskaping i lokalsamfunnene. Hører du Jens? Dette er til deg! La kommunene få tilgjengelig nye verktøy slik at bibliotekene kan ta den posisjonen de bør kunne ta i et hvert lokal samfunn. Og til dere ordførere som tilfeldigvis er innom her og leser dette. Sørg for at biblioteket i kommunen din defineres inn som en el av Opplevelsesnæringen. Og til dere som jobber med dette i det daglige, altså i Biblioteker. Ta tak. Tenk gjennom de muligheter som Opplevelsesøkonomien gir dere.

Slik ser vi for oss Det intelekutelle hirarkiet, sett med utviklingen av verdiskaping som verktøy / vinkel: Råvare: Data. Produkt: Materiale. Tjeneste: Informasjon. Opplevelse: Kunnskap. Transformasjon: Visdom. På hvilket nivå vil du plassere et Bilbliotek?

Interessert i Opplevelsesøkonomi? Du finner det under FAGBØKER, under bokstaven P, for Pine & Gilmore. Har du lyst til å lære mer og høre mer om det, vet du jo hvor du finner meg.