Fra A - Ål

Ko e`re med Ål? Ål i Hallingdal

Spørsmålet har eg stilt meg sjølv mange gonger. So mange gonger at eg no trur eg nærmer meg ein slags svar. Og det tangerer rett og slett godt med det eg sjølv har oppdaga, gjennom å ha fått lov til å jobbe med deler av næringen på Ål. Handelsnæringen, reiselivsnæringen og Ål Kommune.

La det væra sagt med ei gøng. Ål har ikkje alt. Men dei har alt i frå A - Ål. På sin måte. Butikkene på Ål er trauste og kjente butikker som stadig er godt besøkt-. Det finnes ting på Ål som kun er på Ål, og det finnes ting som du ikkje fær tak i på Ål. Altså. Det er eit heilt oridnært utvalg av butikker på Ål. Det skulle berre mangle.

Slik er det også i reiselivet. I Ål Kommune er det er passe variert utvalg av muligheter for den som oppleve frisk luft, konkurrere eller berre høyre på noko vakkert. Eller sjå. Eller berre være.

Ål Kommune sin tjenestelevering er også god. Så god at dei ikkje kan bli sett på som værsting i nokon sammenheng. Heller ikkje best. Men, dei vil gjdne bli best!

Så til poenget. Kva er det med Ål? Det er mykje med Ål. Noko solid. Enkelt. Traust. Trygt. Smakeleg. Vakkert. Annerledes. Men, er dei som bur der og driv på med ting i Ål, flinke nok til å bruke dette? Det overrasker meg stadig korleis Ål i Hallingdal blir brukt som arbeidssetning, og kor langt unna dette i praksis er for enkelte som driv på, på Ål.

Etter mine begrep er Ål i førersete kva gjeldt å ta posisjon i Hallingdal. At Ål i Hallingdal blir brukt, sier noko om at dei har innsett at dei er ein del av eit større bilde, og ikkje nødvendigvis skal redde verden. Aleine. Den siste tida har eg fått lov til å jobbe mykje med Ål, og meiner helit klart at dei initiativ som er tatt der, er livsviktige i forhold til å overleve. Ål har satt fokus på Vertskap. Rundt 50 personer frå ulike næringer har sammen fått oppdatert sin kunnskap og kjennskap til ulike deler av kommune. Eit bra initiativ. Og eit utruleg riktig og frammoverlent initiativ.  

No gjenstår det berre ein ting. Å evne å gjera noko med dette i praksis. Ta den heilt ut. Ut til folket. La alle som besøker Ål på arrangement, i ferier, på fritid eller på annan måte har havna i Ål... La alle desse få oppleve at det å væra på Ål er annerledes enn å være på Voss, i Bergen eller på Vega. Det må væra tydeleg i alle ledd.

Ål i Hallingdal er på gang. Men, kva er det med Ål?

Ål i Hallingdal