Fordi bærekraftig reiseliv er eneste alternativ?

På Balestrand Summit 2010, ble det bare enda klarere og tydeligere for meg. Det er bærekraft, initiativ og vilje til å ta et valg og inneha fornuftige holdninger som kommer til å selge mest i fremtiden. Fokus på miljø og bærekraft er ingen trend. Det er der vi alle må være. Norge er dessuten noen av de beste forutsetningene for å kunne gjøre dette.

 La oss håpe at Innovasjon Norge og andre viktige organer i virkemiddelverden forstår at det er opp til de også nå. Ikke bare opp til oss forbrukere eller tilbydere av økoturisme.

Jeg kunne tenke meg å høre Næringsminister Trond Giske forklare meg på hvilket grunnlag det ikke satses mer på Grønn Turisme med Norsk Økoturisme som det ypperste innen sertifisering. Hvorfor er det slik kjære Næringsminister? Kunne du tenke deg å møte med å spise lunsj og svare på det?

Jeg er brennende opptatt av dette med at flere forstår hva det vil si å være godkjent Norsk Økoturismebedrift. Mitt engasjement er ikke unikt. Det er mange med meg som akkurat i dag, akkurat nå tar tak i egne bedrifter, tar initiativ og viser en holdning og vilje til fokus på kutlur, miljø, natur og samfunn. En vilje til å oppføre seg bærekraftig og tilby de virkelig gode opplevelsene.

Og tusen takk, NCE Tourism Norway. Anders Waage Nilsen er en klok mann. Han har satt fokus på at også opplevelsesbedrifter og andre i FjordNorge nå endelig bør vise seg frem og sine initiativ og sunne holdninger og bli bærekraftige. Norsk Økoturisme er løsningen for de aller fleste av disse. Det er strenge krav, du må vise at du vil, kan og har evne til omstilling. Omstilling fra ordinært reiseliv til bærekraftig reiseliv. Vi i Norge har nemlig de alle beste forutsetningene for å kunne bli verdenskjent for akkurat dette. Gjør det gjene The Fjord Way. Og gjør det gjennom engasjement i Norsk Økoturisme. Det vil alle tjene på.

Norsk Økotusiemen er framtiden. Jeg lover i alle fall å gjøre mitt i umiddelbar fremtid og i all fremtid. Gjennom mitt engasjement som nyvalgt leder av Norsk Økoturisme, den norske økoturismeforening.