Varsling av skred. Gir det fred?

Sitter her og hører på Planke i DNT. Interessant å høre på i grunn. Det snakkes mye om sikkerhet i fjellet. Skredvarsling blant annet. Det er antageligvis et stykke fremover i tid. Og i steden for at vi alle sammen skal heie på våre stolte frilufttradisjoner, og sende kvasi-instrukører og fjellførere som ikke er kvalifiserte ut på tur, bør det kanskje snart bli mote / trend å delta på seriøse kurs om emnet? Og neida. Du trenger ikke være medlem av kommersielle foreninger som DNT for å delta på kvalifiserte kurs. Det finnes andre muligheter som er vel så bra, som er av like høy kvalitet. Minst.

Debatten rundt den posisjonen DNT har / tar rundt omkring i landet kommer helt sikkert til å fortsette. Jeg lurer på om det snart er på tide å be om et møte...

Vi har to utgangspunkt. Det ene at de som er lokale og forstår hva bærekraft innebærer er fantstiske til å løfte frem lokale aktører på den ene siden. På den andre siden oppleveler vi det som lite tilfredstillende at det kommer folk som på papiret kan gjennomføre turer i fjellet, som knapt har vært i området.

Og på hvilken måte er DNT sine instruktører skikket til å bedrive kommersiell guiding i Norske Nasjonalparker, egentlig?