Prøysenrøysa og andre viktige saker

Ringsaker. Ringsaker er en kommune i Hedmark fylke. Den grenser i nordvest mot Lillehammer, i nord mot Øyer, Stor-Elvdal og Åmot, i øst mot Hamar, i sør mot Stange og Østre Toten og i vest mot Gjøvik kommune. Ringsaker er den mest befolkningsrike blant kommunene i Hedmark og Oppland. Opplevelsesprodukt i innlandet? Uten kystlinje? Ja, så klart!

Området ligger på Mjøsas østbredd, mellom bykommunene Hamar og Lillehammer, og strekker seg østover mot hedemarksviddeneEtter folketallet å regne er Ringsaker den største kommunene i Hedmark og Oppland. Ringsaker er også Norges største jordbrukskommune. Samlet areal er 1 281 km2, med ca 100 km strandlinje mot Mjøsa. Men altså, ingen kystlinje. SOm et av to fulker i landet...

Det bor over 32.000 mennesker der. De har til og med dialekt. Sigbjørn Johnsen snakker slik. Inn i mellom. Alf Prøysen snakket slik hele tida. Phung Hang snakker også slik når hun blir ivrig på Superkviss.

Og her har de nå altså lyst til å skape noe nytt. Noe mer. Noe annerledes. Noe bra. Jeg tror de vil lykkes!

Selv om jeg er nogenlunde bombesikker på at Prøysenrøysa ikke er det den en gang var ment som. Ei lita steinrøys borti en bakke... Nei, Prøysenrøysa anno 2010 er en rød teglsteins bygning, til forveksling lik den Hydro Texaco stasjonen som står like ved. Jeg tror det hadde vært et smart sted å starte. I Alf Prøysens rike, burde det ikke være mangel på gode ideer, manus eller anlednigner til å inviterere folk. Så nå når det store by-jaget har gitt seg, så er det helt klart på tide å fokusere på innholdet i dette vakre innlandslandskapet uten kystlinje.

Ringsaker kan med kløkt og samarbeid, bli en plass å oppleve noe spennende og unikt på. I fremtiden. Det trenger ikke være så lenge til heller. Utgangspunktet er der. Og tro meg; Det finnes allerede mange svært annerkjente og spesielle opplevelsesprodukter der. Det kjeie er at de er gjemt bort litt. Enda.