Nå er det varmt på Nesbyen igjen.

Handelstanden og deler av Reiselivet i Nes Kommune, bestemte seg for å hyre meg inn til å holde kurs i Opplevelsesøkonomi, og om hvilke mekanismer og verktøy som kan brukes for å øke verdiskapingen. Det vart en lang setning gitt... Men, til saken. Det kom langt over 20 mennesker 3 kvelder nå i høst. Alt i fra drivere av skisenter, hestesenter, entrepenører, hotelldrivere, bomsterbutikkdrivere, politikere og selveste rådmannen. Som er en klok og sprudlene kvinne. Denne sammensettingen av mennesker, gjorde sitt til at det ble en utrolig lærerik seanse for meg som holdt kurset. Fra før kjente jeg godt til Nesbyen og sammensetningen av bygdefolk, hvilke type bedrifter og har jo også deltatt på Hallingmarken et par år. Men, det er noe med Nesbyen nå. Det virker som de på alvor tar på seg en rolle som helårssted, for både turister og lokalbefolkning.

Opplevelsesøkonomi handler om så mye. Boken The Experience Economy som kom ut i 1999, fra Pine & Gilmore, er utgangspunktet for alle de teorier folk bruker når de snakker om dette. Pass opp for kopier...

Jeg er utrolig ydmyk ovenfor det faktum, at jeg er som en av 59 mennesker i verden (11 i Europa), godkjent til å holde kurs, for nettopp slike steder som Nesbyen. Jeg er med på å bygge bygda Nesbyen. I det skjulte har jeg begynt å kalle meg selv bygdebygger. Ikke bygdedyret, men bygdebygger. Henger du med? Pål K. Medhus: Bygdebygger... Jeg liker den.

Hva har Nesbyen, tenker du? Masse, mye og mangfoldig, er svaret. Pågangsmot, handelsnæring som snakker sammen. Kommuneadministrasjon som tar resieliv og lokalbefolkning på alvor. Politikere som tar velgere og samfunn på alvor. Ivrige gründere som bruker masse av sine penger på å utvikle stedet. Virkelig imponerende.

Og en ting er jeg helt sikker på. Det er mange som kommer til å måtte komme etter Nesbyen, og ta Opplevelsesøkonomi på alvor. Sette seg i samme rom og finne ut hvorfor gjester og fastboende skal bli værende og komme tilbake til stedet de representerer. Være seg kommuner i Hallingdal, eller andre steder i Norges land.

Jeg gleder meg uansett til å ta fatt på nye bygder, nye steder, en øy kanskje og til og med din bedrift! Ja! Nettopp. Din bedrift. Din bedrift vil kunne optimalisere mulighetene for å tjene mer penger pr produkt, ved å forstå hvordan mekanismene innen Opplevelsesøkonomi fungerer. pal@hovestott.no er skjermbrevadressen...