Brum brum!

Det er nesten ikke til å tro! For mange av oss i alle fall, er det et underlig og fantastiske spennende eeventyr som nå er i gang nede på Flå. Tenk hvilken sjanse de nå har! Lenge har de fått beksjed om, gjennom media og andre bedrevitere rundt omkring at de ligger nederst i Hallingdal. Jeg tror vi nå må se på Flå, som det første stedet du møter i Hallingdal. Flå, først i Hallingdal. Og det er kanskje med dette utgangspunktet Olav Thon har kastet blikket, nettopp på Flå. For å få flere til å stoppe der, oppleve noe der og bo der. Makan til offensiv skal du lete lenge etter. Og det virker allerede.

Flå opplever mye positivt om dagen. Det bygges, graves, tenkes og utvikles. Det renner inn med penger på forbrukskontoen til Vassfaret Bjørnepark, og de fleste på Flå går bare og smiler. Resten av befolkningen tenker. Tenker på hva som kommer til å bli resultatet av all byggevirksomheten. Jeg kan ikke noe om bygging og entrepenørskap. Gravemaskin og betong skal andre få mene noe om. Men som bygdebygger litt lengre opp i dalen, eller skal jeg si sist oppe i dalen(?), har jeg noen tanker om hvordan de kan, og kanskje til og med bør, gripe denne muligheten. For at det er en stor mulighet for Flå, det er jeg skråsikker på.

Tenk om:

  • Flå bestemte seg for et tema. Bjørn. Bamse.
  • Hotellet på Flå, ble døpt Bjørnehiet eller Bjørnen eller Bamsehotellet, eller hiet. Thon Hotel Brakar?
  • Vassfaret Bjørnepark utvikles videre som opplevelsesprodukt, IKKE attraksjon. Den tid er forbi...
  • Butikkene på Flå tok til seg tematikken.
  • Vik Kro tok til seg tematikken.
  • Lensmannen på Flå snakket Bamsespråket, når det passet seg slik.

    Tenk litt på dette. Tenk hvor sterke Flå kan bli ut til markedet. Ved å skille seg ut med en tematikk ingen har brukt før de. Så kan vi andre krangle om hvem som har de lengste løypene, den hviteste snøen og det største hølet.

Kjære Flå! La ikke andres uenighet og missunnelse stoppe dere i å gripe denne fantastiske muligheten dere har fått.

Og kjære, Olav Thon. Lytt til Flåværingen. De har mye på hjertet, og vil så enormt mye. La ikke ditt initiativ, bli en Bjørnetjeneste. Jeg tror på deg, og jeg tror på Flåværingen. Lykke til.

Brum brum!