Nominert til Reiselivsprisen 2009

Vi er som en av tre reiselivsbedrifter i Norge, nominert til Skaperkraft - Reiselivsprisen 2009. I juryens begrunnelse står det blant annet: Høve Støtt har i særlig grad, vært innovativ i utviklingen av nye opplevelsesprodukter. Ved å ta i bruk alle teorier rundt Opplevelsesproduksjon, og sette disse ut i praksis, har Høve Støtt tatt innovative steg, langt forbi de alle fleste som utøver samme tjenester i reiselivs Norge. Med opplevelsesproduksjon, formidlingsevne og design som de viktigste verktøyene. Alltid med prinsippene til Norsk Økoturisme som grunnlag.

Vi er svært stolte og på samme tid ydmyke for å være en av tre bedrifter i Reiselivsnorge som er nominert til denne nasjonale prisen. Langsiktighet, nøysomhet og en god porsjon galskap, er noen av våre ingredienser.

Detaljer er viktig i opplevelsesproduksjon.