Inspirerende dager med studenter på Geilo.

Det er så utrolig inspirerende å holde kurs og foredrag for unge studenter som virkelig vil bruke kunnskap og nybåren kunnskap. For meg som kurs / foredragsholder er det samtidig en stor utfordring å holde litt igjen, slik at alle studentene får med seg det de kom for å få! Glade og ivrige studenter fra Høgskolen i Buskerud

Denne uken har vi hatt både 2. og 3. klassinger fra HiBU på besøk. 2. klasse har hatt undervisning i Turistbasert aktivitetsutvikling og 3. klasse har fått en grundig og djup gjennomgang av Opplevelsesøkonomi. Og til slutt møttes utvklingsgjengen og teorigjengen til felles presemtasjon.

Jeg ble stolt av å høre både de nye ideene og hvilke refleksjoner og kommentarer som kom fra teorigjengen!

Tusen takk for fine dager på Geilo! Og spre det glade budskap; Skal du tjene penger, engasjere gjesten i produktet ditt og øke prisen, samt graden av menningsfullhet... Forstå og fordyp deg i Opplevelsesøkonomi.