Stolt, og veldig glad.

Etter 14 dager i USA, hvorav 6 dager i Cleveland, Ohio, er jeg endelig i gang igjen på jobb. Som grunder, eier og kreativ leder i Høve Støtt er det travle dager. Utvikling av konsepter, produkter og nye aktiviteter og opplevelser. Langsiktige strategier og mye tankegods på bordet, til en hver tid. Det er utrolig  givende og fantastisk utfordrende. Jeg lærte tidlig hvor viktig det er å ta i bruk verktøy, kunnskap og nøysomhet. Så når jeg reiste til USA for å videreutdanne meg og ta konsulentsertifisering innen Experience Economy, var det først og fremst for å forstå det store bildet. Det internasjonale bildet. Hva er det som rører seg der ute, og hvorfor er det slik? Jeg er stolt av å kunne si at jeg har fått et svært godt innblikk i dette nå.Experience Economy Expert #52

Målet mitt er å kunne ta oppdrag for firma, organisasjoner og selskaper som vil selge noe. Selge noe som en opplevelse. Selskaper som legger til grunn de teorier som finnes i Opplevelsesøkonomien for salg og gjennomføring, har større muligheter for å maksimalisere omsetning pr produkt, pr opplevelse.... Og jeg vil og kan hjelpe til med hvordan! Hvordan, er mitt felt. Kreativitet, arbeidsmetoder, verktøy og nøysomhet. Slik som LEGO for eksempel. De skal starte en utrolig spennende prosess i disse dager. Og hva legger de til grunn? Pine & Gilmore sine teorier.

Har du lyst til å høre mer om dette? Ta kontakt da vel! Du vet hvor du finner meg...