Geilo er i ferd med å lykkes. Big Time!

For det er nemlig ikke alt som skurrer på Geilo. AT noen enkelte personer ikke finner ut av det å samarbeide, er så sin sak. Men, i det stille og på svært imponerende vis, har nå Norsk Fjellmatsenter begynt å lande. Og hvilken prosess! Hvilken idè! Hvilket prossjekt dette kommer til å bli! Med sitt utspring i Hallingkost  og lykkelig sammentreff av mennekser, har nå Norsk Fjellmatsenter hatt sine første presentasjoner på hvor de er i løypa. Og det er intet mindre enn imponerende.

Matteater, smakeri, butikk, kompetanse, forskning, service, informasjon, arrangement, opplysning  og formidling. Og alt handler om Fjellmat. Jeg må si jeg er impnoert over den jobben prosjektleder Harald Bjelke og Eldgrim Spinggard har jobbet frem de skisser og planer som nå ligger på bordet. Samtidig som jeg vil applaudere Hol Kommune og Espen Bille Larsen for en eventyrlig offensiv, med tanke på bidrag, lokaliteter og evne og vilje til å handle raskt.

Som ivrig matentusiast må jeg si at hele regionen i Hallingdal kommer til å få et veldig løft med dette senteret!

Norsk Fjellmatsenter på Geilo vil bli noe for alle som er interessert i mat, eller kunnskap om mat!

Norsk Fjellmatsenter