Aldeles overrasket!

I går må jeg si at jeg ble overrasket. Positivt. Flere ganger. Men, spesielt da vi som er på kurset på Skinnarbu, fikk møte og opplevele de 2 representantene fra Statens Naturoppsyn, som viste oss hvordan de formilder kunnskap om naturen, villreinen og levesettet på Hardangervidda. Naturveiledere kaller de seg. En god tittel, på kunnskapsrike og formdlingsvillige medarbeidere, som altså jobber i Statens Naturoppsyn. Det er helt klart potensiale i denne delen av verden, så lenge det finnes en slik type engasjement.  Guro som jobber med prosjektet Vidda Vinn, har garantert mye spennende foran seg, snår de nå har sikret seg statlige midler i en fem års periode. Jeg skal i alle fall følge nøye med på alle de resultatene som kommer ut det prosjektet. Og tenk hva som skjer, når all denne positive kraften møter Norsk Økoturisme, som lever av denne type formilding i den kommersielle delen av verden? Gleder meg til vi møtes! 

En annen ting jeg skal gjøre er å invitere Statens Naturoppsyn til Geilo for å inspirere og motivere. Invitasjonen er sendt.

Det er litt lysere på Skinnarbu i dag.