Folkene

Foredragsholdere / inspiratorer

Pål Knutsson Medhus
Opplevelsespioneren

Trond F. Persen
Stifinneren med operative erfaringer

Bjørn Sæter
Detalj- og historienerden

Anne Gunn Rosvold
Gründer og produktutvikleren

Audny Chris Holsen
Teater og regidama

Sven-Erik Knoff
Foto, film, web