Opplevelsesøkonomi er et tankesett, en måte å tenke på, som utløser nye handlinger, tiltak, initiativ og forventninger, hos både produsent og publikum
— Pål Knutsson Medhus, 2009

Det er Innovasjon Norge som tilbyr dette kurset, i samarbeid med Høve Støtt as. Bedriftene som deltar på kurset lærer en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene. Kursene har en praktisk tilnærming og et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv. Kurset er basert på de grunnleggende teoriene rundt opplevelsesøkonomi fra Pine & Gilmore, de 10 prinsippene for bærekraftig reiselivsutvikling, Opplevelsespyramiden fra LEO Finland, samt erfaringer fra kursholdere, deriblant
Pål K Medhus som i 2016 ble hedret som 1 av 10 pionerer innen opplevelsesutvikling  i Norge.

Har du deltatt på kurs, så finner du nedlastbare PDF-filer med hver sin beskrivelse.
Passordbeskyttet område.

Gode eksempler på opplevelsesutvikling i Norge.

Pål Knutsson Medhus har
holdt kurs og foredrag om Opplevelsesutvikling siden 2007.